Strona główna/Prawo/Kwalifikacje górnicze/Kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego

Kwalifikacje w zakresie przygotowania zawodowego

 Stosownie do art. 54 ust. 1 Pgg, wykonywanie czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego lub zakładu, mierniczego górniczego, geologa górniczego, geofizyka górniczego oraz w kierownictwie w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wymaga posiadania następujacych kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego:

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego lub zakładu wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów górniczych albo zakładów oraz występujących w nich zagrożeń;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności mierniczego górniczego wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z wykonywaniem czynności mierniczego górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika działu mierniczego w zakładach górniczych albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej w zakładach górniczych albo zakładach;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności geologa górniczego wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień związanych z wykonywaniem czynności geologa górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika ruchu w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki, czynności kierownika działu geologicznego w zakładach górniczych albo zakładach oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geologicznej w zakładach górniczych albo zakładach;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego,

2) zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności geofizyka górniczego, czynności kierownika ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny bez użycia środków strzałowych, czynności kierownika ruchu w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne i solanki, czynności kierownika ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne bez użycia środków strzałowych na głębokości do 100 m, czynności kierownika działu tąpań w podziemnych zakładach górniczych oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizycznej w zakładach górniczych, a także czynności kierownika działu geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami oraz czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności geofizyka i technika strzałowa w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów lub służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinamiami;

 

  • w przypadku osób wykonujących czynności w kierownictwie w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym wymagana jest znajomość, w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności:

1) przepisów określających zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych w zakładzie górniczym;

2) organizacji i zadań ratownictwa górniczego;

3) wyposażenia jednostek ratownictwa górniczego;

4) metod prowadzenia akcji ratowniczych i wykonywania prac profilaktycznych;

5) metod prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych;

6) zasad udzielania pomocy przedmedycznej;

7) działalności pogotowi specjalistycznych.

do góry