do góry

Opłaty

Kandydat przed przystąpieniem do egzaminu dla stwierdzenia kwalifikacji przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej  288,29 zł.

Kandydat przed przystąpieniem do ponownego egzaminu (w przypadku uzyskania negatywnego wyniku poprzedniego egzaminu) przekazuje komisji egzaminacyjnej dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, wynoszącej 288,29 zł.

Przy dokonywaniu opłaty egzaminacyjnej należy na dowodzie jej uiszczenia podać, oprócz imienia i nazwiska, również rodzaj kwalifkacji, o których stwierdzenie ubiega się wnioskodawca np.:

Jan Kowalski (WUG)
Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego wydobywającego (...)
Tomasz Nowak (OUG ...)
Opłata egzaminacyjna - stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających (...)
Opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 34,62 zł.

Opłaty wnosi się na rachunek bankowy Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40 - 055 Katowice (NBP o/o Katowice 46 1010 1212 0010 5222 3100 0000) lub gotówką do kasy urzędu organu, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

Wyższy Urząd Górniczy

Adres:
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Centrala:
tel. +48 32 736 17 00, +48 32 251 14 71
Dyspozytor:
tel. +48 32 736 17 47
fax: +48 32 251 48 84

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7.30 - 15.30
wtorek (Kancelaria Główna i Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej)
7.30 - 18.00