Strona główna/BHP w górnictwie/Najlepsze praktyki/Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy (..)

Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej

Dyrektywa 94/9/WE ATEX wprowadziła po raz pierwszy zharmonizowane wymagania odnoszące się do urządzeń nieelektrycznych, przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W trakcie projektowania maszyn i urządzeń powinno się rozpatrywać wszystkie źródła zapłonu powstające podczas normalnego działania, oraz spodziewanego wadliwego działania. Oprócz środków konstrukcyjnych zastosowanych w maszynie lub urządzeniu przez producenta, bardzo ważne są zapisy dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania, zawarte w instrukcji dołączonej do każdej maszyny lub urządzenia. Przestrzeganie tych zasad, oprócz środków zabezpieczających, jest warunkiem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. W materiale przedstawiono kilka zasad bezpiecznego użytkowania niektórych maszyn, stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, których przestrzeganie gwarantuje, że w czasie ich użytkowania nie wystąpi zagrożenie pożarem lub wybuchem spowodowane uaktywnieniem się źródeł zapłonu pochodzących od wysokich temperatur lub iskier generowanych mechanicznie.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zagrożenia w ruchu zakładu górniczego
pdf 2013-10-07 Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej
ilość pobrań: 2976
Stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej 91.5KB zobacz
do góry