Strona główna/O nas/COVID-19 : rekomendacje, wytyczne, pomoc/Pismo do dyrektorów OUG-ów „węglowych”

Pismo do dyrektorów OUG-ów „węglowych”

Pismo do dyrektorów OUG-ów „węglowych” z 10 czerwca

 W środę, 10 czerwca  w piśmie skierowanym do dyrektorów OUG Gliwice, OUG Katowice i OUG Rybnik, w sprawie dotyczącej wstrzymania wydobycia w nadzorowanych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, Prezes WUG polecił:

  1. W przypadku częściowego lub całkowitego wstrzymania wydobycia, informacje otrzymywane z kopalń w zakresie wskazanym w wymienionym piśmie przesyłać do Departamentu Górnictwa WUG na adres
  2. Monitorować, między innymi poprzez ukierunkowane kontrole, w nadzorowanych zakładach górniczych, zgodnie z ustawowymi kompetencjami organów nadzoru górniczego, stan zagrożeń naturalnych i technicznych przy uwzględnieniu wszelkich obowiązujących zasad wynikających z sytuacji występującej pandemii.
    W informacjach o których mowa w pkt 1. uwzględniać przypadki stwierdzonych niebezpiecznych sytuacji wraz z wiadomością o podjętych działaniach zapobiegawczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zakładu górniczego i zatrudnionych pracowników.
do góry