Strona główna/O nas/WUG/Komisje/Komisje egzaminacyjne WUG

Komisje egzaminacyjne WUG

Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego:

Obwieszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 25 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 27 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 29 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Zarządzenie nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Przewodniczący komisji: mgr inż. Piotr Wojtacha - II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Lokalizacja: Wyższy Urząd Górniczy

 

do góry