Strona główna/O nas/Ze świata/Grenlandia zatwierdza projekt Dundas

Grenlandia zatwierdza projekt Dundas

2 Sierpnia 2021

Firma Bluejay Mining otrzymała zgodę na budowę projektu Dundas Ilmenite na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii, 80 km na północ od miasta Qaanaaq. Brytyjska Bluejay Mining posiada już zatwierdzony na szczeblu rządowym plan eksploatacji, wymagany przed rozpoczęciem budowy Dundas. W grudniu ub. roku firma otrzymała licencję na eksploatację, która przyznaje Dundas Titanium, spółce zależnej w całości od Bluejay, prawa do zasobów ilmenitu i jest ważna przez 30 lat.

Ilmenit uważany jest za najważniejszą rudę tytanu. To główne źródło dwutlenku tytanu stosowanego w farbach, tuszach drukarskich, tworzywach sztucznych i klejach.

W studium wykonalności z 2019 r. określono dziewięcioletni okres eksploatacji kopalni odkrywkowej, produkującej 440 tys. ton ilmenitu rocznie. Wydatki kapitałowe zostały ustalone na 245 mln dolarów.

Obecnie Bluejay koncentruje się na zabezpieczeniu finansowania przed rozpoczęciem komercyjnej produkcji w Dundas. Po uruchomieniu przychody z kopalni mogą wesprzeć przyszłe poszukiwania.

Inne aktywa firmy na Grenlandii obejmują: projekt Disko-Nuussuaq (nikiel, miedź, kobalt, platyna, złoto), projekt Kangerluarsuk (cynk, ołów, srebro) oraz Thunderstone, który ma potencjał w postaci dużych złóż metali nieszlachetnych oraz złota. Z kolei w Finlandii Bluejay Mining ma umowę joint venture z firmą Rio Tinto w celu realizacji projektu niklowego Enonkoski.

[www.minning.com]

do góry