Strona główna/O nas/Ze świata/Europa podejmuje kroki w celu zmniejszenia uzależnienia od (..)

Europa podejmuje kroki w celu zmniejszenia uzależnienia od Chin

2 Sierpnia 2021

Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton podniósł alarm w związku z uzależnieniem UE od krajów trzecich w zakresie 99 produktów - głównie surowców - potrzebnych w energochłonnych gałęziach przemysłu. Breton przedstawił dane dotyczące dostaw pierwiastków ziem rzadkich, z których wynika, że 98% z nich (zarówno surowych, jak i rafinowanych) jest dostarczanych do Europy z Chin.

- Nie jest to sytuacja godna pozazdroszczenia, ale nie jesteśmy sami: USA, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Indie również spieszą się, aby rozwiązać ten problem. Jesteśmy w podobnej sytuacji z metalami ziem rzadkich i magnesami trwałymi, jak kilka lat temu z bateriami i litem: całkowita zależność od Chin, bardzo ograniczona produkcja w UE, brak europejskich przepisów zachęcających do etycznego pozyskiwania metali ziem rzadkich - powiedział komisarz.

Biorąc pod uwagę ten kontekst, Breton przyznał, że ważne jest, aby państwa członkowskie i regiony podążały za kierunkami ustalonymi w planie działania UE w sprawie surowców krytycznych. Były francuski minister gospodarki zwrócił uwagę, że Komisja Europejska powołała Europejski Sojusz na rzecz Surowców (ERMA), aby priorytetowo zająć się tym tematem. ERMA przygotowała już plan inwestycyjny, który ma przyczynić się do rozwiązania problemu zależności od Chin.

- Gdyby te projekty zostały zrealizowane, 20% zapotrzebowania Europy na pierwiastki ziem rzadkich mogłoby pochodzić z UE - powiedział Breton.

Jako jeden z filarów strategii mającej na celu zmniejszenie zależności Europy od Chin komisarz ds. rynku wewnętrznego wskazał wspieranie szeregu partnerstw z krajami bogatymi w zasoby, aby zapewnić zdywersyfikowane dostawy. Partnerstwa te koncentrują się na integracji łańcuchów dostaw surowców między UE a krajami trzecimi, współpracy w dziedzinie badań i innowacji oraz kryteriów społecznych i środowiskowych. Jako przykład Breton podał niedawną umowę podpisaną z Kanadą, ale zaznaczył, że celem jest również nawiązanie współpracy z niektórymi krajami afrykańskimi.

Zdaniem komisarza obecnie nie ma wystarczającej liczby partnerstw, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie kontynentu na surowce krytyczne. Według niego potrzebna jest również otwarta debata na temat zrównoważonego wydobycia w Europie.

[www.mining.com]

do góry