Strona główna/O nas/Ze świata/Które kraje są najbardziej uzależnione od węgla?

Które kraje są najbardziej uzależnione od węgla?

8 Sierpnia 2023

Globalna polityka energetyczna oraz dyskusje wokół niej koncentrowały się w ostatnich latach na podkreślaniu znaczenia dekarbonizacji systemu energetycznego oraz osiągnięciu tzw. zerowej emisji netto gazów cieplarnianych. Jednak pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, paliwa kopalne nadal odpowiadają za ponad 80% zużycia energii na całym świecie, a węgiel, najbardziej przystępne cenowo paliwo energetyczne, jest największym źródłem emisji CO2.

Oprócz tego węgiel jest podstawowym paliwem wykorzystywanym w produkcji żelaza, stali i cementu, co czyni go centralnym punktem dyskusji na temat klimatu i energii. Paliwa kopalne nadal stanowią przystępne cenowo i obfite źródło energii pierwotnej, szczególnie w gospodarkach wschodzących, gdzie popyt szybko rośnie.

Krajem najbardziej uzależnionym od węgla jest Republika Południowej Afryki. „Czarne złoto” odpowiadało tam za 69% zużycia energii pierwotnej w 2022 r.

W 2022 r. światowe zużycie węgla po raz pierwszy przekroczyło 8 mld ton w ciągu roku. Dwoma największymi konsumentami tego paliwa w wartościach bezwzględnych są Chiny i Indie. Sektor energetyczny Chin odpowiada za jedną trzecią światowego zużycia węgla. Tymczasem Indie, ze stopą wzrostu wynoszącą 6% rocznie, podwoiły zużycie węgla od 2007 r. Prognozuje się, że będą one przewodzić wzrostowi zużycia węgla w nadchodzących latach.

Inaczej jest w krajach rozwiniętych, gdzie popyt na to paliwo maleje. Jego zużycie w USA spadło o prawie 50% w porównaniu z początkiem 2010 r. Dzięki rządowym inicjatywom, takim jak Inflation Reduction Act (IRA), która przeznacza prawie 370 mld dolarów na przyspieszenie transformacji energetycznej w USA, oczekuje się, że zużycie węgla w Stanach Zjednoczonych utrzyma się na spadkowej trajektorii.

Ten sam trend widać w Unii Europejskiej. We Francji tylko 2,5% pierwotnego zużycia energii pochodzi z węgla, co stanowi zaledwie połowę tego, co odnotowywano na początku lat 2000.

W Niemczech, największej gospodarce Europy, węgiel nadal odpowiada za 18,9% całkowitego zużycia energii (niewielki wzrost w stosunku do 2021 r. ze względu na kryzys energetyczny). Jednak 10 lat temu, w 2012 r., liczba ta była jeszcze wyższa i wynosiła 24,9%.

Ponieważ zużycie węgla spada w krajach rozwiniętych, ale utrzymuje się na stałym poziomie w gospodarkach wschodzących, Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że popyt na to paliwo na poziomie z 2022 r. utrzyma się do 2025 r. Dopiero po tym terminie ma zacząć spadać.

[www.mining.com]

do góry