Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/ Bytom: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bytom: Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

25 Listopada 2011

24 listopada br. w Bytomiu odbyło się I posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, w granicach Gminy Bytom. Gospodarzem posiedzenia była Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" w Bytomiu.
Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Prezydent Bytomia, przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Dyrektorzy Centrum Wydobywczego "Północ", Wiceprezes Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Prezes Zarządu Centralnej Pompowni "Bolko" Sp. z o.o., Prezes Zarządu "EKO-PLUS" Sp. z o.o., Dyrektorzy Techniczni KWK "Bobrek-Centrum" i ZG "Piekary" oraz eksperci Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górnictwa.
Na wstępie spotkania omówiono zadania Zespołu porozumiewawczego i zakres jego przyszłej działalności. Następnie przedstawiciele zakładów górniczych przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2011 r. oraz planowanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Szczególną uwagę poświęcono założeniom do projektu dodatku do części szczegółowej planu ruchu KWK "Bobrek-Centrum" na lata 2009-2011, przedłużającego działalność wydobywczą kopalni do końca 2012 roku. Zaproszeni na posiedzenie naukowcy – prof. Marian Kawulok i prof. Andrzej Kowalski – omówili wyniki i metodę inwentaryzacji eksperckiej pt.: "Ocena możliwości i warunków eksploatacji oddziału KWK "Bobrek-Centrum w ramach planu ruchu na rok 2012-2014 w aspekcie ochrony powierzchni w 2012 r., przy uwzględnieniu doświadczeń z eksploatacji pokładu 504 śc. I pod dzielnicą Karb w Bytomiu", określającej m.in. zakres działań naprawczych i zabezpieczających w obiektach budowlanych koniecznych do wykonania przed rozpoczęciem eksploatacji, zleconej przez KW S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum".
Na zakończenie posiedzenia podjęto uchwały dotyczące przedstawienie przez KWK "Bobrek-Centrum" wpływu robót górniczych na budowaną obwodnicę Bytomia oraz omówienia realizacji wniosków o naprawę szkód górniczych w latach ubiegłych.

do góry