Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/ Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

21 Października 2022

W czwartek, 20 października br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program obrad obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji ustaleń z poprzedniej narady,
  • przedstawienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez Urząd oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy,
  • analizę wypadkowości związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych,
  • omówienie realizacji zamierzeń odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” i KWK „Budryk”,
  • omówienie okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od ostatniej narady w zakładach górniczych nadzorowanych przez tut. Urząd oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • prezentację wyników stosowania Autonomicznych Zespołów Rejestrująco Pomiarowych (AZRP) w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku, w tym najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień,
  • przedstawienie sposobów likwidacji wyrobisk przyścianowych za frontem ścian.

 

do góry