Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu

21 Października 2022

W czwartek, 20 października br. w Urzędzie Miasta w Libiążu, odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Libiąż, Chrzanów i Babice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Wiceprezes Tauron Wydobycie S.A., przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina
w Libiążu, dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu.

Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry