Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/ Polsko-ukraińska deklaracja o współpracy

Polsko-ukraińska deklaracja o współpracy

17 Września 2012

14 września br. w Doniecku na Ukrainie Prezes WUG Piotr Litwa, który obserwował odbywające się VIII Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego, podpisał Deklarację o współpracy pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy. Ze strony ukraińskiej dokument sygnował Oleksandr Hohotwa, Prezes Derżgipromnaglidu Ukrainy. Deklaracja reguluje współpracę między polskim i ukraińskim nadzorem górniczym w zakresie wymiany informacji dotyczącej:

- aktów prawnych regulujących obowiązki i kompetencje organów nadzoru górniczego, zagadnienia bezpieczeństwa pracy, gospodarki złożem, ochrony środowiska w związku
z prowadzeniem działalności górniczej, jak również projektów takich aktów prawnych;

- poważniejszych zdarzeń, awarii maszyn i urządzeń, wypadków zaistniałych w ruchu zakładów górniczych;

- nowych rozwiązań technicznych w górnictwie;

- ważniejszych doświadczeń w działalności organów nadzoru górniczego;

oraz na innych działań zmierzających do zwiększenia skuteczności i efektywności sprawowania nadzoru górniczego.

Współpraca między Wyższym Urzędem Górniczym Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Służbą Nadzoru Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy będzie realizowana poprzez:

- inicjowanie wspólnych projektów i programów;

- bezpośrednie kontakty specjalistów i naukowców obu krajów, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

- organizację i prowadzenie naukowych konferencji, warsztatów, szkoleń i innych form wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych;

- wspólną analizę problemów związanych z organizacją i wykonywaniem czynności nadzorczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie;

- wymianę doświadczeń w zakresie metod oceny ryzyka występowania wypadków związanych z zagrożeniami naturalnymi i technicznymi w górnictwie;

- wspólne grupy robocze składające się z ekspertów i naukowców obu państw do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków w górnictwie;

- konsultacje przy opracowywaniu projektów przepisów prawa górniczego.

do góry