Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Jubileuszowy konkurs fotograficzny

Jubileuszowy konkurs fotograficzny

14 Września 2012

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie można przesyłać zdjęcia do Konkursu Fotograficznego "Górnictwo z zasadami". Konkurs ma zasięg ogólnopolski, mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani. Organizowany jest przez Wyższy Urząd Górniczy przy współpracy z Fundacją Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego, działającą przy WUG od 15 lat.
Temat konkursu: "Górnictwo z zasadami", nawiązuje do hasła przewodniego tegorocznych obchodów 90-lecia nadzoru górniczego, w ramach którego organizowany jest m.in. konkurs fotograficzny. Nad całym programem jubileuszowych obchodów honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Celem konkursu jest promocja: bezpieczeństwa szeroko rozumianego w górnictwie otworowym, podziemnym, odkrywkowym oraz przestrzegania zasad BHP, stosowania środków ochrony indywidualnej, a także bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w górnictwie.
Regulamin konkursu i wzór karty zgłoszeniowej jest do pobrania ze strony WUG.
Prace konkursowe (na płytach CD lub DVD) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2012 r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres: Gabinet Prezesa WUG, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Z adnotacją na kopercie: Konkurs fotograficzny.
Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formie cyfrowej. Prace konkursowe powinny spełnić następujące wymogi techniczne:
- pliki o minimalnej rozdzielczości 300 dpi oraz nie mniejsze niż 8 megapikseli;
- fotografia zapisana w formacie JPG lub TIF;
- zgłaszana do konkursu fotografia nie może być opatrzona podpisem, opisem oraz znakiem, w tym "znakiem wodnym";
- fotografię należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia;
- wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski J.); nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła 3 fotografie zatytułowane: Kowalski_J01, Kowalski_J02 lub Kowalski_J03; numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 31 października 2012 r. Oficjalne ogłoszenie listy laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości "Dnia Górnika 2012" nadzoru górniczego. Tegoroczna Barbórka WUG odbędzie się 4 grudnia w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jednym z punktów programu tej uroczystości będzie wystawa nagrodzonych prac konkursowych i wręczenie nagród.
Na laureatów konkursu czekają dyplomy i pieniądze. Kapituła Konkursu, która dokona oceny nadesłanych prac za najciekawsze artystycznie zdjęcia przyzna następujące nagrody:
Nagroda Główna -1 200,00 zł, II miejsce -: 900,00 zł, III miejsce - 700,00 zł. Ponadto Rada Honorowa Konkursu wybierze trzy zdjęcia spośród nadesłanych zgłoszeń i przyzna trzy wyróżnienia w wysokości 300,00 zł. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie. Prawa do otrzymania nagrody oraz wyróżnienia nie mogą być przeniesione. Nagrodzone i wyróżnione prace będą promowane nie tylko podczas uroczystości barbórkowej, ale także będą publikowane na łamach Miesięcznika WUG.
Kapituła Konkursu pracować będzie w następującym składzie:- Arkadiusz Gola (przewodniczący),Tomasz Jodłowski, Andrzej Grygiel, Jolanta Talarczyk, Agnieszka Bednarczyk (sekretarz), Jacek Romuk (radca prawny). Doradcami merytorycznymi Kapituły będą: Janusz Malinga - dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG i Józef Koczwara, dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG.
W składzie Rady Honorowej Konkursu są: Piotr Litwa - prezes WUG; Jacek Bielawa - dyrektor generalny WUG, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 90-lecia WUG; Józef Dubiński - dyrektor GIG, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego, Krzysztof Cybulski - prezes Zarządu Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W Cybulskiego.

do góry