Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/ Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenem gminy Gierałtowice

18 Listopada 2022

W czwartek, 17 listopada br. w Ornontowicach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Gierałtowice. W obradach udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Gminy Gierałtowice, Starostwa Powiatu Gliwickiego, Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju, PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, JSW S.A. KWK „Budryk”, JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”, SRK S.A. KWK „Makoszowy”.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu;
  • sprawozdania kopalń „Sośnica”, „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2022 r. i I kwartał 2023 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  • informację SRK S.A. KWK „Makoszowy” o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach, w tym o realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice;
  • komunikat Wójta Gminy Gierałtowice dotyczący wystąpienia szkód górniczych w okresie II i III kwartału 2022 r., oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń: „Sośnica”, „Budryk”, „Knurów-Szczygłowice” i „Makoszowy”.

 

do góry