Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenem gminy Mikołów

16 Listopada 2022

We wtorek, 15 listopada br. w Urzędzie Miasta Mikołów odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Mikołów. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Mikołowa, PGG S.A. Oddział KWK Ruda, PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”, JSW S.A. KWK „Budryk” oraz SRK S.A. KWK „Makoszowy”.

 Program obrad obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu;
  • przedstawienie sprawozdań kopalń: „Bolesław Śmiały”, „Ruda” i „Budryk” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2022 r. i I kwartał 2023 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  • informację SRK S.A. KWK „Makoszowy” o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach, w tym o realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów;
  • komunikat Burmistrza Miasta Mikołów dotyczący wystąpienia szkód górniczych w okresie II i III kwartału 2022 r., oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń: „Bolesław Śmiały”, „Budryk”, „Makoszowy”, „Ruda” - Ruch Bielszowice i Ruch Halemba.
do góry