Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/11. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w Bieruniu

11. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w Bieruniu

9 Października 2015

W dniu 9 października 2015r. w Urzędzie Miasta Bieruń w Bieruniu odbyło się 11. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bierunia, Wiceprezes KW S.A., Dyrektorzy KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2015r.,
z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej oraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej
i budowlanej.

 Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:

  • koncepcji wykonania regulacji stosunków wodnych w rejonie ul. Hodowlanej
    w Bieruniu,
  • zabezpieczenia rejonu ujścia Potoku Stawowego do rzeki Mlecznej uwzględniającego
    planowane prace modernizacyjne obwałowań rzeki,
  • podjętych działań, związanych z wyjaśnieniem przyczyn zsuwania się kładki nad ulicą Chemików,
  • koncepcji utworzenia miejsc parkingowych nad Potokiem Stawowym.

 Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2015r. i I kwartału 2016r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry