Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/42. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

42. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

9 Października 2015
8 października br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się 42. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Knurowa, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Na wstępie omówiono stan realizacji trzech uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Dotyczyły one stanu realizacji prowadzonych przez Kopalnię „Knurów-Szczygłowice” działań poprzedzających eksploatację górniczą planowaną w rejonie mostu PKP nad rzeką Bierawką, prac związanych z podwyższeniem prawego obwałowania rzeki Bierawki oraz remontów dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa. W trakcie posiedzenia szczególną uwagę zwrócono na przebieg robót hydrotechnicznych prowadzonych przez KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice, poprzedzających eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeką Bierawką. Podkreślono bardzo dobrą współpracę w trakcie ich realizacji pomiędzy kopalnią i Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która ma ogromny wpływ na postęp prowadzonych prac.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2015 r.
 i w I kwartale 2016 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Z zaprezentowanego materiału wynika, że w omawianym okresie 2015 r. tylko na Ruchu Knurów prowadzona była eksploatacja pod terenami Knurowa natomiast w IV kwartale 2015 r. i w I kwartale 2016 r. na Ruchu Szczygłowice w dalszym ciągu nie planuje się eksploatacji pod terenami miasta Knurów.

W trakcie spotkania szczegółowo omówiono również roboty hydrotechniczne, nieobjęte uchwałami poprzedniego posiedzenia, prowadzone przez KWK „Knurów-Szczygłowice” na terenie Knurowa. Obejmowały one: naprawę rowu Czuchowskiego, nadbudowę wałów Potoku Knurówka oraz budowę przepompowni wód w rejonie ulic Niepodległości i Wilsona w Knurowie.

do góry