Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/14. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

14. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

16 Października 2015

15 października br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu, odbyło się 14. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz zakładów górniczych: KWK „Makoszowy”, KWK „Sośnica”, KWK „Bielszowice” i ZG „SILTECH” Sp. z o.o. Na wstępie dyrektor OUG w Gliwicach poinformował o dokonanych zmianach właścicielskich w branży górniczej, w wyniku których KWK „Makoszowy” (wydzielona część kopalni KWK „Sośnica-Makoszowy”) została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Następnie przedstawiono stan realizacji zadań zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego. Przedstawiciel KWK „Makoszowy” szczegółowo omówił:

  • zaawansowanie robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu-Makoszowach, które zostały poddane rektyfikacji pionowej;
  • stan likwidacji szkód górniczych powstałych w ciągu ul. Lubuskiej w Zabrzu-Makoszowach;
  • realizację II etapu zadania polegającego na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy, na odcinku od zrekultywowanego zalewiska Wn 35 do ujścia potoku Chudowskiego.

W dalszej części posiedzenia omówiono eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2015 r. i eksploatację projektowaną w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. Przedstawiono również sposób oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Zabrze oraz zakres wykonanych przez przedsiębiorców górniczych prac związanych z usuwaniem szkód górniczych w gruntach i obiektach budowlanych. Z przedstawionych zebranym uczestnikom informacji wynikało, że ZG„SILTECH” Sp. z o.o. jest jedynym zakładem górniczym, który prowadzi obecnie eksploatację górniczą pod terenami miasta Zabrze.

Dużo uwagi poświęcono planowanej rekultywacji terenów leśnych w rejonie koryta potoku Bielszowickiego, obejmującej swym zakresem między innymi podniesienie niwelety ulicy Styki oraz likwidację zalewiska w oddziale leśnym nr 114.

do góry