Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

15 Października 2015

15 października br., w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w Katowicach, odbyło się 13. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wieczorek” i „Wujek”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2015 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. - zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry