Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/16 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

16 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

15 Maja 2014

15 maja br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Piekary" w Piekarach Śląskich, odbyło się 16 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.
Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Prezydent Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz dyrektorzy KWK "Piekary" i KWK "Bobrek-Centrum".
Podczas narady omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w VI kwartale 2013 r. i I kwartale 2014 r. oraz eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2014 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód górniczych. Ponadto przedstawiono stan realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym
z odwadnianiem niecek bezodpływowych powstałych na terenie Gminy Piekary Śląskie, usuwaniu szkód górniczych w obiektach mieszkalnych i drogowych oraz przywróceniu wartości użytkowych zdegradowanym działalnością górniczą terenom po byłej kopalni "Andaluzja".

do góry