Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bytom: 6 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Bytom: 6 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

22 Maja 2014

22 maja br. w KWK "Bobrek-Centrum" w Bytomiu odbyło się 6 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Zastępca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, centrali Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Piekary", ZG "EKO-PLUS" i ZG „SILTECH”.
Podczas spotkania omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w VI kwartale 2013 r. i I kwartale 2014 r. oraz eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2014 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych za rok 2013.
W trakcie spotkania Dyrektor OUG w Gliwicach omówił szczególne znaczenie odpowiedniego nadzoru ze strony przedsiębiorców górniczych nad prawidłową i terminową realizacją ugód o naprawę szkód górniczych, zawieranych z poszkodowanymi użytkownikami nieruchomości. Podkreślił również, że jest to niezbędny warunek do budowania pozytywnych relacji pomiędzy stronami: górniczą i społeczną.

do góry