Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/16. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

16. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

14 Października 2016

13 października br., w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Bielszowice, odbyło się 16. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK „Makoszowy”, KWK „Sośnica”, KWK Ruda i ZG „SILTECH” Sp. z o.o.

Podczas obrad omówiono realizację uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, dotyczących:

  • robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7,
  • likwidacji szkód w ciągu ul. Lubuskiej, wyrządzonych ruchem zakładu górniczego,
  • podwyższenia i uszczelnienia wałów rzeki Kłodnicy na odcinku od zrekultywowanego zalewiska Wn 35 do ujścia potoku Chudowskiego.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale br. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Z zaprezentowanego materiału wynikało, że ZG „SILTECH” Sp. z o.o. jest jedynym przedsiębiorcą prowadzącym eksploatację górniczą, obejmującą swym wpływem tereny miasta Zabrze. Ponadto omówiono realizację wniosków o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego oraz wielkość poniesionych na ten cel nakładów.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze zwrócili uwagę na powtarzające się skargi mieszkańców, dotyczące uciążliwej emisji hałasu związanej z pracą szybów wentylacyjnych „Mikołaj” przy ul. Drzymały i „Pawłów Górny” przy ul. Sikorskiego. Poruszono również sprawę zapadliska w jezdni ul. Cisowej, powstałego na skutek eksploatacji górniczej zakończonej w ubiegłym stuleciu, oraz odpowiedzialności za usunięcie powstałej szkody.

do góry