Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz przedstawicielami przedsiębiorców

14 Października 2016

12 października br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami przedsiębiorców oraz kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas spotkania omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
 • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. oraz w dziewięciu miesiącach 2016 r.,
 • zamierzenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w: KWK „Ruda”, KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Sośnica”,
 • nowe zasady stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
 • nowelizację ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ,
 • sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach,
 • przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań,
 • wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

W trakcie obrad szczególną uwagę zwrócono na:

 • egzekwowanie należytego rozpoznawania warunków górniczo-geologicznych w procesie doboru obudowy,
 • konieczność reaktywacji kopalnianych zespołów do spraw zagrożenia zawałowego
  z udziałem specjalistów w zakresie obudowy, wspomagających kierowników działu górniczego w procesie doboru obudowy wyrobisk,
 • bieżącą aktualizację planów ratownictwa górniczego,
 • sposoby zabezpieczenia pola przejścia ludzi w sekcjach obudowy zmechanizowanej
  w ścianach o nachyleniu podłużnym powyżej 18o i wysokości powyżej 1,7 m.
do góry