Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/18. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

18. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

19 Września 2012

W dniach 16-17 września w Wiedniu odbyło się kolejne, osiemnaste już, Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. Spotkania te są elementem szerokiej sieci współpracy sektorowej w zakresie górnictwa i geologii krajów Unii Europejskiej, a także krajów współpracujących na tym polu z UE. Odbywają się one cyklicznie, raz do roku i mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich. Gospodarzami tegorocznego spotkania, które odbyło się w gmachu austriackiego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży, byli przedstawiciele nadzoru górniczego z Austrii. W Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 krajów europejskich – od Portugali do Rumunii. Polskiej delegacji przewodniczył Wiceprezes WUG Mirosław Koziura.

Temat obrad były aspekty zagospodarowania przestrzennego na terenach objętych aktywnością górniczą. Przedstawiciel polskiej delegacji wygłosił referat dotyczący zagospodarowania przestrzennego oraz zasad ochrony złóż kopalin w Polsce, który spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych, ze względu na zawarte w nim rozwiązania funkcjonalne, które mogą być przejęte przez inne kraje europejskie.

Dopełnieniem Spotkania była wizytacja dużej kopalni odkrywkowej rudy żelaza Erzberg, położonej w południowej Austrii.

do góry