Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych

20 Września 2012

19 września br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i pracownikami odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.
W czasie spotkania omówiono m.in.:
1. Stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.
2. Podejmowanie działań organizacyjno - technicznych w celu ograniczenia wypadków w zakładach górniczych, prowadzących eksploatację spod lustra wody i na terenie których znajdują się sztuczne zbiorniki wodne.
3. Standardy gospodarowania złożami kopalin w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.
4. Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w latach 2011 - 2012.
5. Nowe uwarunkowania prawne, wynikające z wejścia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).

do góry