Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

9 Listopada 2015

5 listopada br. w siedzibie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich odbyło się 19. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kierownictwo kopalń KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich i KWK „Centrum” w Bytomiu.

Zastępca dyrektora OUG w Gliwicach poinformował zebranych o zmianach właścicielskich w branży górniczej, w wyniku których KWK „Centrum” (wydzielona część kopalni KWK „Bobrek-Centrum”) została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, natomiast KWK „Piekary” została przekazana do Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu, które dotyczyły m.in.:

  • usuwania skutków wstrząsów wysokoenergetycznych związanych z prowadzeniem eksploatacji górniczej, rejestrowanych w granicach administracyjnych miasta Piekary Śląskie,
  • remontu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bednorza, którego rozpoczęcie planuje się jeszcze w tym roku,
  • rektyfikacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roździeńskiego,
  • przywrócenia wartości użytkowych gruntom po byłej kopalni „Andaluzja”,
  • budowy przepompowni przy ul. Komunardów,
  • usuwania szkód górniczych w budynkach przy ul. Kolejowej 7 i 8.

Ponadto dyrektorzy KWK „Piekary” i KWK „Centrum” omówili zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. Przedstawiono również oddziaływanie tej eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych. Z przekazanych informacji wynika, że KWK „Centrum” definitywnie zakończyła już działalność eksploatacyjną, a KWK „Piekary” jest jedynym zakładem górniczym prowadzącym wydobycie węgla pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podjęli decyzję o kontynuacji monitorowania omawianych w trakcie posiedzenia przedsięwzięć.

do góry