Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

13 Maja 2017

W czwartek, 11 maja br. w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary w Piekarach Śląskich odbyło się 22. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Węglokoks Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz kopalń: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, związanych z usuwaniem negatywnych skutków eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Szczegółowo przedstawiono zakres wykonanej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Bednorza, której zakończenie planuje się na koniec maja 2017 r.

Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w okresie IV kwartału 2016 r. i I kwartału 2017 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2017 r. wraz z omówieniem wpływów tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód górniczych.

Na wniosek przedstawicieli Urzędu Miasta Piekary Śląskie, rozważono możliwość objęcia szczegółowym monitoringiem wpływów eksploatacji obiektów znajdujących się w ciągu ul. Bednorza. Poruszono również temat przyszłych zamierzeń eksploatacyjnych KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary po roku 2017. Miało to związek z nowo uzyskanymi przez Węglokoks Kraj Sp. z o.o. koncesjami na wydobywanie węgla kamiennego ze złóż „Piekary” i „Brzeziny”. Zwrócono uwagę na obawy mieszkańców dzielnic Brzeziny Śląskie i Brzozowice, związane z ewentualnymi, negatywnymi wpływami tych eksploatacji. Dyrektor OUG w Gliwicach podkreślił znaczenie odpowiedniej, wyprzedzającej polityki informacyjnej na linii przedsiębiorca – mieszkańcy.

W dalszej części spotkania przedstawiciel zakładów górniczych KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”, należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, przedstawił aktualny stan przedsięwzięć związanych z likwidacją tych zakładów górniczych.

do góry