Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

4 Maja 2017

W czwartek, 27 kwietnia br., w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch „Halemba”, odbyło się 23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, przedstawiciele Urzędu Miasta Ruda Śląska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w Katowicach oraz zakładów górniczych: KWK Ruda, KWK „Pokój I” i KWK „Wujek”.  

Podczas spotkania omówiono stan realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, a dotyczących istotnych przedsięwzięć związanych z usuwaniem negatywnych skutków eksploatacji górniczej prowadzonej pod terenami miasta, odnoszących się w szczególności do:

  • doraźnych i docelowych przedsięwzięć związanych z regulacją zachwianych stosunków wodnych na terenie Gminy Ruda Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopieniami w rejonie koryta potoku Bielszowickiego,
  • robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej.

Przedstawiono również informacje dotyczące zakresu wykonanych prac remontowych w nawierzchniach dróg i w konstrukcji wiaduktów oraz problemy związane z terminowym wykonywaniem awaryjnych prac remontowych w nawierzchniach dróg i w obiektach budowlanych.

Następnie zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji dokonanej w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. oraz eksploatacji planowanej na II i III kwartał 2017 r. Omówiono również realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w 2016 r. oraz plan usuwania szkód w 2017 r., a także szczegółowe zamierzenia eksploatacyjne obejmujące wpływami, m.in.: budowany odcinek trasy N-S - łączącej Drogową Trasę Średnicową z autostradą A-4 i stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej.

do góry