Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

22 Października 2021

W czwartek 21 października br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, odbyło się 23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice.

Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK Staszic-Wujek i KWK Mysłowice-Wesoła.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie od marca 2021 r. do września 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A. Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego -  w okresie IV kwartału 2021r. i I kwartału 2022 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry