Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/27. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

27. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

21 Września 2023

W dniach 18 - 20 września br. w Pradze odbyło się 27. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. Uczestniczyły w nim delegacje z 12 państw. Stronę polską reprezentowali: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Krzysztof Król, Dyrektor Departamentu Prawnego WUG Małgorzata Waksmańska oraz zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa WUG Dariusz Katan. Przedstawiciel polskiej delegacji wygłosił referat zatytułowany „Kompetencje nadzoru górniczego”. Podczas tegorocznego wydarzenia uczestnicy mieli okazję zwiedzić odkrywkową kopalnię węgla brunatnego Bílina - drugi pod względem wielkości tego typu zakład w Czechach.

Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich są elementem szerokiej sieci współpracy sektorowej w zakresie górnictwa i geologii krajów Unii Europejskiej, a także krajów współpracujących na tym polu z UE. Odbywają się one cyklicznie, raz do roku i mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania urzędów nadzoru górniczego oraz przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem 27. Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, podobnie jak to było w latach ubiegłych, zakończyło się podpisaniem Memorandum, które jest zwieńczeniem odbywających się obrad. Podkreślono w nim konieczność dalszej współpracy oraz wspieranie wykorzystania bogactw mineralnych krajów europejskich, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego na kontynencie europejskim. Sygnatariusze zagwarantowali także swymi podpisami wymianę informacji i doświadczeń we wszystkich sprawach związanych z działalnością górniczą, w tym w kwestiach ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogłoszono, że kolejne, 28. Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich w 2024 roku zorganizuje strona niemiecka w Saksonii. Tematem wiodącym obrad będzie „Kształcenie, szkolenie umiejętności i rekrutacja młodych specjalistów dla przedsiębiorstw i władz górniczych”.

do góry