Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz (..)

Spotkanie z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

27 Września 2023

We wtorek, 26 września br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się okresowe spotkanie z kierownikami działów BHP i Szkolenia oraz Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz zdarzeń zaistniałych od listopada 2022 r. do sierpnia 2023 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Katowicach w nadzorowanych zakładach górniczych.
do góry