Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/32 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

32 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

26 Maja 2011

25 maja br. w Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica-Makoszowy" odbyło się 32 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
W obradach uczestniczyli: Piotr Karkula – Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Marek Uszko – Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej, Joachim Bargiel – wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Zachód" oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2010 r. oraz planowanej w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na terenie gminy Gierałtowice.

do góry