Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo w KGHM

Bezpieczeństwo w KGHM

25 Maja 2011

24 maja br. z inicjatywy Dyrektora OUG we Wrocławiu, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., odbyła się narada na temat stanu bezpieczeństwa pracy w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
W naradzie udział wzięli: kierownictwo Urzędu, przedstawiciele przedsiębiorcy, kierownictwo zakładów górniczych rud miedzi i firm zatrudnionych w ruchu przedmiotowych zakładów górniczych, przedstawiciele służb bhp zakładów górniczych i firm zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz przedstawiciele załóg – Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy. Podczas narady omówiono główne przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2010 i I kwartale 2011 roku oraz przedstawiono działania w celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono na omówienie zaistniałych w ruchu zakładów górniczych rud miedzi niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, których główną przyczyną był czynnik ludzki.

do góry