Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/37 posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

37 posiedzenia Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice

30 Maja 2014

29 maja br. w Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w Ornontowicach odbyło się 37 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz kopalń: "Sośnica-Makoszowy", "Knurów-Szczygłowice" i "Budryk".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej w okresie IV kwartału 2013 r. i I kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2014 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na realizację zadań hydrotechnicznych na rzece Kłodnicy i potokach: Gierałtowickim i Chudowskim.

do góry