Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów (..)

Gliwice: Spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

4 Czerwca 2014

3 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie z kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, zorganizowane przez dyrektora Urzędu. Tematyka spotkania dotyczyła zwalczania przyczyn zapłonu metanu, przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał. Przedstawiono najczęściej występujące przyczyny zapłonu metanu jak i również nowe rozwiązania techniczne, umożliwiające ich likwidację. Poruszono zagadnienia związane z prawidłowością doboru obudowy zmechanizowanej i oceną jej stanu technicznego.
Omówiono stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych w latach 2013 i 2014 w szczególności w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Zapoznano zebranych z wynikami kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. oraz wnioskami
z nich wynikającymi. Przedstawiono przebieg, przyczyny i okoliczności wypadków zaistniałych w 2014 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Przeanalizowano wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.

do góry