Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/4. posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności (..)

4. posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w 6 października 2014 r., w KHW S.A., KWK „Mysłowice - Wesoła”

4 Lutego 2015

4 lutego br. odbyło się czwarte posiedzenie, powołanej przez prezesa WUG, Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w 6 października 2014 r., w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice - Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach. W porządku obrad były kwestie dotyczące: stanu badań przyczyn i okoliczności zdarzeń; wstępna ocena akcji ratowniczej; stanu realizacji zleconych ekspertyz.

Z przekazanych Komisji informacji wynika, że spośród 25 rannych w tym wypadku górników, jeden w dalszym ciągu jest hospitalizowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, 20 jest objętych rehabilitacyjną lub specjalistyczna opieką medyczną, a czterech przebywa w domach. W tej katastrofie górniczej poszkodowanych zostało łącznie 30 osób. Pięciu górników zmarło. 15 osób odniosło ciężkie obrażenia, 10 zostało lekko rannych.

 Komisja zapoznała się z wstępną oceną prowadzonej po wypadku akcji ratowniczej, w której kilku górników wykazało wręcz heroiczną postawę podczas wycofywania się z rejonu zagrożenia, z narażeniem własnego życia udzielali pomocy w ewakuacji bardziej od nich poszkodowanym osobom. Dotychczas przesłuchano 118 osób, niektórych kilkakrotnie. Najdłuższe przesłuchanie prowadzono przez cztery dni. Na podstawie zeznań świadków określono obszary, w których stwierdzono nieprawidłowości w KWK „Mysłowice - Wesoła”, Ruch „Wesoła”, m.in.  nie prowadzono profilaktyki pożarowej z częstotliwością minimum jeden raz w tygodniu, jak zakładał projekt techniczny ściany. Profilaktykę taką, od uruchomienia ściany 18. 07. 2014 r. do czasu zdarzenia przeprowadzonopierwszy raz dopiero 5.10.2014 r. 

W sposób ciągły monitorowany i analizowany jest skład atmosfery w przestrzeni otamowanej, z wykorzystaniem chromatografu. Prowadzone są dalsze badania w zakresie oceny adekwatności decyzji podejmowanych przez kierownictwo kopalni do występującego w rejonie ściany stanu zagrożeń metanowego i pożarowego.  Z dotychczasowych ustaleń prowadzonych ekspertyz można przypuszczać, że wizja na miejscu tragicznego zdarzenia będzie mogła być przeprowadzona we wrześniu b.r. Badania atmosfery w otamowanym rejonie wykazują, że wygaszanie pożaru  przebiega wolniej niż wstępnie przypuszczano.

Eksperci, po analizie dotychczasowych wyników badań, skłaniają się do przypuszczeń, że wypadek zbiorowy był spowodowany zapaleniem metanu, którego inicjałem prawdopodobnie był pożar endogeniczny. Na tym etapie prowadzonych dochodzeń nie ma dowodów potwierdzających wstępną hipotezę o wybuchu metanu.  Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja postanowiła rozszerzyć obszar prowadzonych badań w zakresie gazometrycznym. Po wypadku zbiorowym w KWK „Mysłowice-Wesoła” pracownicy nadzoru górniczego prowadzili kontrole w zakresie działania drużyn ratowniczych, w tym stanu aparatów ratowniczych, w kopalniach wytypowanych przez dyrektorów trzech OUG ( z siedzibami Katowicach, Gliwicach, Rybniku). Kontrole nie wykazały zasadniczych nieprawidłowości.

Po wypadku zbiorowym w KWK „Mysłowice-Wesoła” pracownicy nadzoru górniczego prowadzili kontrole w zakresie działania drużyn ratowniczych, w tym stanu aparatów ratowniczych, w kopalniach wytypowanych przez dyrektorów trzech OUG ( z siedzibami Katowicach, Gliwicach, Rybniku). Kontrole nie wykazały zasadniczych nieprawidłowości.

 

do góry