Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa WUG i KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie kierownictwa WUG i KGHM Polska Miedź S.A.

5 Lutego 2015

5 lutego br. w Lubinie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa WUG  z zarządem KGHM Polska Miedź S.A. Na spotkaniu omawiano kwestię planowanych projektów górniczych  spółki oraz problemy dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie rud miedzi.

Mirosław Koziura, prezes WUG zaprezentował strategiczne cele nadzoru górniczego na lata 2015-2018. Ponadto poinformował, że dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został zobowiązany do korzystania w szerszym niż dotąd zakresie z eksperckich komisji, powołanych przez prezesa WUG, w celu badania prawidłowości rozwiązań stosowanych lub planowanych w rejonach o największych zagrożeniach. Podobne polecenie otrzymali dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych w całej Polsce. Prezes WUG zapewnił jednocześnie, że w ramach działań prewencyjnych, nadzór górniczy będzie wszelkimi dostępnymi metodami promował dobre praktyki zakładów górniczych.

 Podczas spotkania dużo uwagi poświecono aspektom prawnym funkcjonowania zakładów górniczych, a zwłaszcza pracom legislacyjnym w zakresie aktów wykonawczych do ustawy prawo geologiczne i górnicze. Prezes WUG poinformował, m.in. że wicepremier Janusz Piechociński powołał specjalny zespół dla nowelizacji przepisów, który ma uwzględnić propozycje przedsiębiorców górniczych oraz wynikające z  Projektu Badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, który jest realizowany z inicjatywy prezesa WUG.

W dyskusji nad aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi przewijały się zagadnienia dotyczące prowadzenia eksploatacji w granicach innego zakładu górniczego. Prezes WUG zwracał uwagę na szczególną odpowiedzialność kierownictwa i osób dozoru w sytuacjach występującego zagrożenia pożarowego w rejonach sąsiadujących kopalń.

do góry