Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/40. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

40. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

20 Listopada 2015

19 listopada br. w Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach odbyło się 40. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz kopalń: „Sośnica”, „Makoszowy", „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”.

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji 8 uchwał podjętych na poprzednim spotkaniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych  na potoku Gierałtowickim.

Kopalnia „Sośnica”, poinformowała o stanie realizacji 4 uchwał w zakresie:

  • likwidacji zawodnienia terenu pomiędzy ulicami: Szkolną, Powstańców Śląskich, Karola Miarki i Gierałtowicką w Przyszowicach,
  • zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej oraz rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I,
  • robót związanych z likwidacją zalewiska Wn-24 oraz stanu zagrożenia powodziowego w rejonie zbiornika Wn-18.

Kopalnia „Makoszowy” poinformowała o stanie realizacji 3 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z odwodnieniem terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu zalewiska Wn-35, podwyższenia i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim.  

Zespół porozumiewawczy zdecydował o dalszej realizacji 6 uchwał, ponieważ postanowienia wynikające z 2 uchwał dotyczące robót na zawalu zalewiska Wn-35 oraz w rejonie zbiornika Wn-18 zostały zrealizowane.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w okresie IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresem usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Makoszowy", „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gierałtowice podkreślił, że konstruktywny dialog i współpraca Gminy oraz kopalń pozwoli na zrealizowanie do końca rozpoczętych zadań hydrotechnicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

do góry