Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

9 Maja 2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  44. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Wyższy Urząd Górniczy.

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Wydarzenie to promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochronę człowieka w środowisku pracy.

 W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. 

Do udziału w wydarzeniu mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A - rozwiązania techniczne i technologiczne,
  • kategoria B - prace naukowo-badawcze,
  • kategoria C - przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.

Wnioski konkursowe należy składać w następujących terminach:

  • kategoria A - do Rad Terenowych NOT - do 31 maja 2016 r.;
  • kategoria A, B, C - do Sekretariatu Konkursu - do 31 sierpnia 2016 r.

Ocena prac zgłoszonych na konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Informacje na temat wydarzenia można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83, e-mail: .

do góry