Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

6 Maja 2016

5 maja br. w KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary (Węglokoks Kraj Sp. z o.o.) w Piekarach Śląskich odbyło się 20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Zakładu Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz kopalń: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i KWK „Rozbark V”.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan przedsięwzięć realizowanych przez KWK „Bobrek-Piekary” - jedyny zakład górniczy prowadzący eksploatację pod terenami miasta Piekary Śląskie, związanych z usuwaniem skutków szkód górniczych. Dotyczyły one w szczególności:

  • planowanego remontu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bednorza,
  • trwającej rektyfikacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roździeńskiego,
  • rekultywacji gruntów po byłej kopalni „Andaluzja”,
  • budowy przepompowni dla odwadniania niecki zalewowej przy ul. Komunardów,
  • zakończenia prac naprawczych i profilaktycznych w budynku przy ul. Kolejowej 8.

Ponadto przedstawiono zakres eksploatacji górniczej KWK „Bobrek-Piekary” dokonanej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. oraz zamierzeń eksploatacyjnych na najbliższe półrocze. Omówiono również sposób oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych.

Poruszono także kwestie związane z utrzymaniem przepompowni wód opadowych odwadniających niecki bezodpływowe na terenie Piekar Śląskich, w tym tzw. „Niecki Montometu”, gdzie kosztem 12 mln złotych otrzymanych z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzona będzie rekultywacja i regulacja stosunków wodnych.

Przedstawiciel Urzędu Miasta Piekary Śląskie pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z przedsiębiorcami górniczymi - Kompanią Węglową S.A. i Węglokoks Kraj Sp. z o.o. oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A.

do góry