Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/7. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej (..)

7. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Bieruń

10 Października 2013
W dniu 10 października 2013r. w KW S.A. Oddział KWK "Piast" w Bieruniu odbyło się 7. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Bieruń.
Posiedzenie prowadził Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Artur Sowa. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bieruń oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompani Węglowej S.A., Zakładu Zagospodarowania Mienia oraz KWK "Piast" i KWK "Ziemowit".
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2013 r. oraz podano informacje na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej. Wyszczególniono także stosowaną profilaktykę górniczą i budowlaną.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
• alternatywnego wariantu koncepcji regulacji stosunków wodnych w rejonie ul. Hodowlanej,
• realizacji prac związanych z przekazaniem Gminie Bieruń "Paciorkowców" oraz propozycja dotycząca zamiany lub przekazania gruntów pod dalszą rozbudowę parkingów przy KWK "Piast",
• dotyczące budowy kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Pszennej w aspekcie wpływów dokonanej i projektowanej eksploatacji KWK "Piast" oraz ich zgodności z informacjami wydanymi na etapie prowadzenia prac projektowych,
• stanu zaawansowania prac związanych z budową przyłącza wodociągowego zasilającego zakład główny.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2013 r. i I kwartału 2014 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.
do góry