Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

10 Października 2013
W dniu 9 października br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej odbyło się 10. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., RZGW w Gliwicach oraz dyrektorzy kopalń: "Sośnica - Makoszowy", "Bielszowice" i ZG "Siltech".
W trakcie posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2013 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2013 r. i I kwartał 2014 r. Omówiono ponadto oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Szczegółowo przedstawiono stan realizacji 3 uchwał podjętych na 9. posiedzeniu zespołu, dotyczących realizacji: robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu, robót polegających na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów w korycie rzeki Kłodnicy oraz modernizacji przepompowni przy ul. Legnickiej. Podczas spotkania poruszono również problemy z realizacją likwidacji szkód górniczych powstałych w rejonie ul. Lubuskiej w Zabrzu – Makoszowach.
do góry