Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/7. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

7. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

16 Grudnia 2015

W siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. 15 grudnia br. odbyło się 7. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. wójtowie gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie oraz przedstawiciele PAN i GIG.

Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:

  • ustalenia z poprzedniego spotkania Zespołu (czerwiec 2015 r.);
  • dotychczasowe wyniki zainstalowanego w obszarze górniczym „Puchaczów V” monitoringu sejsmograficznego (przedstawiciel GIG przedstawił, do analizy przez kopalnię, propozycję procedury i metodyki postępowania ze zjawiskiem wstrząsów będących skutkiem działalności górniczej w celu wprowadzenia jej do stosowania);
  • sprawozdanie kierownictwa LW „Bogdanka” S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie II półrocza 2015 r. oraz planowanych robót górniczych w okresie I półrocza 2016 r. wraz z omówieniem oddziaływania eksploatacji na powierzchnię terenu;
  • przedstawienie przez kierownictwo LW „Bogdanka” S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w II półroczu 2015 r. (ilość zgłoszonych wniosków, ugód, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni na naprawy, roboty zabezpieczające,  odszkodowania, wykupy nieruchomości, opinie, ekspertyzy, zabezpieczenia profilaktyczne);
  • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców dotyczące wystąpienia szkód górniczych w II półroczu 2015 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW „Bogdanka” S.A.;
  • ustalenia działań naprawczych do realizacji przez przedsiębiorcę do czasu kolejnego posiedzenia zespołu.
do góry