Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

16 Czerwca 2016

W dniu 14 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 8. Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W posiedzeniu uczestniczyli wójtowie tych gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A., Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie oraz Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Działalnością Górniczą.

Tematyka spotkania obejmowała m.in.:

  • Omówienie: (1) opracowanej metodyki postępowania w przypadku wstrząsów obserwowanych w obszarze górniczym „Puchaczów V” oraz (2) nowej lokalizacji aparatury badawczej.
  • Sprawozdanie LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie od poprzedniego posiedzenia Zespołu (15 grudnia 2015 r.) oraz planowanych robót górniczych w okresie II półrocza 2016 r. wraz z omówieniem oddziaływania eksploatacji na powierzchnię terenu.
  • Przedstawienie przez LW Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w I półroczu 2016 r. (liczba zgłoszonych wniosków, ugód, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki przedsiębiorcy na naprawy, roboty zabezpieczające, odszkodowania, wykupy nieruchomości, opinie, ekspertyzy, zabezpieczenia profilaktyczne).
  • Informacje wójtów gmin: Puchaczów, Ludwin, Cyców, dotyczące szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w I półroczu 2016 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.
  • Ustalenia działań naprawczych do realizacji przez przedsiębiorcę do czasu kolejnego posiedzenia zespołu.
do góry