Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora OUG w Krakowie z Małopolskim (..)

Spotkanie dyrektora OUG w Krakowie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

21 Czerwca 2016

20 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie dyrektora OUG w Krakowie z Pawłem Ciećko, Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, oraz Moniką Janik, Naczelnikiem Wydziału Inspekcji w tym Inspektoracie.

Tematem rozmów było omówienie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska w zakładach górniczych, a także wymiana doświadczeń i dalsze zacieśnianie współpracy oraz wzajemne informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu, a także o szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony. Podczas rozmów ustalono priorytety we wzajemnym współdziałaniu.

Spotkanie było realizacją postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, regulującego zasady współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

do góry