Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Absolutorium dla zarządu Fundacji Bezpieczne Górnictwo (..)

Absolutorium dla zarządu Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego

1 Lipca 2014

30 czerwca br. Zgromadzenie Fundatorów Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego" udzieliło jednogłośnie absolutorium zarządowi pod kierownictwem Krzysztofa Cybulskiego.

Przyjmując do akceptującej widomości sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności wskazywano nowe przedsięwzięcia, które warto podjąć w kolejnych latach. Pozytywnie oceniono promocję bezpieczeństwa pracy w górnictwie poprzez prowadzenie dorocznych konkursów: "Bezpieczny Oddział", " Z innowacja bezpieczniej w górnictwie", "Karbidka", "Bezpieczny skok z bhp do górnictwa" oraz film "Bogactwo z głębi ziemi".

Prof. Cybulski przedstawiając sprawozdanie z działalności zarządu w 2013 r. stwierdził, że w ubiegł roku fundacja nie przyznała nagród "Dzielny Górnik". Wyjaśnił, że w minionym roku nie było w polskim górnictwie tak ekstremalnie niebezpiecznych sytuacji, które generowałyby bohaterskie postawy pracowników zakładów górniczych. Prof. Józef Dubiński, prezydent Zgromadzenia Fundacji, wnioskował o wspieranie fundacji inicjatyw lokalnych przyczyniających się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie. Ponadto stwierdził, że warto powrócić do nagradzania przez fundację najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni kształcących kadry dla przemysłu wydobywczego.

Zgromadzenie Fundatorów postanowiło, że fundacja ufunduje jedną z nagród dla uczestników Międzynarodowych Zawodów Drużyn Ratowniczych, które odbędą się we wrześniu br. w Polsce. W dyskusji nad sprawozdaniem zarządu zaproponowano przygotowanie konkursu na najlepszą służbę bhp w zakładach górniczych oraz nalepek przypominających górnikom, że to oni decydują o swoim bezpieczeństwie.

Wojciech Magiera, wiceprezes WUG, przedstawiał ocenę stanu bezpieczeństwa w górnictwie. Stwierdził, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku niepokojąco przybyło wypadków związanych z przenośnikami taśmowymi. W związku z tym kierownictwo nadzoru górniczego przygotowują wzmożone działania prewencyjne w tym zakresie.

Zgromadzenie Fundatorów, w głosowaniu, przyjęło do swojego grona przedstawicieli trzech kolejnych firm. Tym samym fundacja skupia obecnie 42 osoby prawne (przedsiębiorstwa, instytucje) oraz 24 osoby fizyczne. Do 2010 roku opierała się ona na aktywności osób fizycznych. Została powołana w 1997 r. z inicjatywy byłego prezesa WUG Mariana Filipka. Cztery lata temu zmieniła statut i rozszerzyła zakres działalności.

do góry