Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ustalono minima modułów kształcenia i planów studiów (..)

Ustalono minima modułów kształcenia i planów studiów na kierunkach górnictwo i geologia inżynierska

4 Lipca 2014

W czerwcu br. dla uczelni kształcących kadry dla górnictwa opracowano zalecenie dotyczące minimalnych wymagań dla modułów kształcenia i planów studiów.
W 15-osobowym zespole, przygotowującym zalecenia pracowali przedstawiciele: WUG, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. Analizowano programy kształcenia w zakresie górnictwa podziemnego, odkrywkowego i otworowego. Uzgodniono wykaz i nazewnictwo przedmiotów oraz minimalną liczbę punktów ECTS. Opracowano warianty uzupełnienia poprzez studia podyplomowe wymaganego wykształcenia, umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji osób dozoru, dozoru wyższego i kierownictwa ruchu w zakładach górniczych innego rodzaju górnictwa niż wynikającego z ukończonych studiów I stopnia. Byłyby one realizowane tylko na wydziałach uczelni kształcących na kierunku górnictwo i geologia, na których prowadzone są specjalności kształcenia związane z zakresem tych studiów.
Ustalenia eksperckiego zespołu zostaną wykorzystane w bieżącej pracy organów nadzoru górniczego w zakresie stwierdzania kwalifikacji. Ponadto będą przydatne do prowadzonej przez rząd deregulacji zawodów, w tym górniczych oraz w resortowych ustaleniach dotyczących kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Zespół ekspertów pracował pod przewodnictwem Janusza Malingi, zastępcy dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG.

do góry