Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Akademia barbórkowa w Wyższym Urzędzie Górniczym

Akademia barbórkowa w Wyższym Urzędzie Górniczym

5 Grudnia 2008

4 grudnia 2008 roku w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się akademia z okazji Dnia Górnika. Uczestników uroczystości powitał Prezes WUG Piotr Litwa, który w swoim przemówieniu dokonał tradycyjnego podsumowania działalności urzędów górniczych w mijającym roku oraz przedstawił najważniejsze cele na przyszłość. Prezes WUG odniósł się m.in. do realizacji misji urzędów górniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, gospodarki złożami kopalin i ochrony środowiska.

W obchodach barbórkowych w WUG wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele świata nauki, prezesi przedsiębiorstw górniczych i firm stanowiących zaplecze przemysłu wydobywczego, przedstawiciele górniczych związków zawodowych oraz pracownicy urzędów górniczych.

Do uczestników uroczystości adres okolicznościowy skierował Prezydent RP Lech Kaczyński. Życzenia w imieniu głowy państwa zostały odczytane przez minister Bożenę Borys-Szopę. Prezydent RP wyraził uznanie dla działań urzędów górniczych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie, zwracając uwagę na rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie pracowników Wyższego Urzędu Górniczego. Życzenia barbórkowe uczestnikom akademii złożyli osobiście m.in.: Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek, Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu Henryk Jacek Jezierski, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak.

Podczas uroczystości pracownikom urzędów górniczych wręczono, przyznane przez Prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Górnictwa RP”, przyznane przez Ministra Gospodarki. Zostały także nadane stopnie górnicze generalnego dyrektora górniczego. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak uhonorował Prezesa WUG Piotra Litwę i byłego Prezesa WUG Piotra Buchwalda medalem „Zasłużony dla Urzędu Dozoru Technicznego”. Prezes Piotr Litwa otrzymał także z rąk Przewodniczącego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce Piotra Luberty wyróżnienie związkowe –„Srebrną Buławę”.

Podczas akademii odbyło się także uroczyste wręczenie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001 dla Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie. Dyrektorowi lubelskiego urzędu górniczego Stanisławowi Kurkowi certyfikat wręczył Tadeusz Glazer z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Na zakończenie Prezes WUG Piotr Litwa złożył uczestnikom akademii życzenia barbórkowe.

do góry