Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Broszura WUG na temat ratownictwa górniczego w krajach (..)

Broszura WUG na temat ratownictwa górniczego w krajach Unii Europejskiej

3 Grudnia 2008

Ukazała się broszura WUG pt. "Ratownictwo górnicze w wybranych krajach Unii Europejskiej". Zawiera ona artykuły poświęcone funkcjonowaniu służb ratownictwa górniczego w kilku krajach europejskich. Teksty pochodzą ze zbioru referatów wygłoszonych podczas XIV Spotkania Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich w czerwcu br. w Słowenii. Ta doroczna konferencja gromadzi przedstawicieli instytucji nadzoru górniczego z kilkunastu krajów Europy. Głównym celem tegorocznego Spotkania było omówienie systemów ratownictwa górniczego funkcjonujących w poszczególnych krajach Europy. W końcowym memorandum podpisanym przez uczestników Spotkania zasygnalizowano potrzebę pogłębienia współpracy międzynarodowej służb ratownictwa górniczego. Dostarczenie wiedzy na temat doświadczeń innych krajów z pewnością ułatwi to zadanie, stąd pomysł wydania niniejszej broszury.

W związku z przemianami strukturalnymi, jakie mają miejsce w polskim górnictwie, ewolucję przechodzi również system ratownictwa górniczego. Prześledzenie rozwiązań zastosowanych w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, w których restrukturyzację górnictwa rozpoczęto wcześniej niż w Polsce, daje możliwość skorzystania z dobrych doświadczeń oraz uniknięcia błędów popełnionych przez innych. W broszurze zaprezentowano również systemowe rozwiązania w zakresie ratownictwa górniczego funkcjonujące w Irlandii, Republice Czeskiej i Rumunii. Porównanie organizacji służb ratownictwa górniczego w tych krajach ujawnia zasadnicze różnice. W Republice Czeskiej mamy do czynienia z systemem ratownictwa górniczego, który, podobnie jak w Polsce, opiera się na działalności wyspecjalizowanych stacji ratownictwa oraz służb ratownictwa przedsiębiorców górniczych. W kolei w Irlandii brak jest jednorodnego systemu w tym zakresie, choć w ostatnich latach poczyniono pewne kroki w celu unifikacji rozwiązań stosowanych w poszczególnych kopalniach.

Broszurę uzupełniają dane adresowe podmiotów realizujących zadania w dziedzinie ratownictwa górniczego, które mogą okazać się pomocne w kontaktach polskich służb ratowniczych z zagranicznymi partnerami.

do góry