Barbórka 2006

5 Grudnia 2006
21 listopada, trzynaście dni przed najważniejszym dla górników świętem w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej doszło do najtragiczniejszego od kilkudziesięciu lat zdarzenia. Zapalił się i wybuchł metan, a najprawdopodobniej również pył węglowy. Na stanowisku pracy poległy 23 osoby. W sercach górników i ludzi pracujących dla górnictwa zapanowała żałoba. I choć od lat tradycyjnie – oprócz mszy – najważniejszym elementem barbórkowych spotkań w WUG była poważna refleksja nad stanem bezpieczeństwa w górnictwie, podsumowanie dokonań i planowanie zadań na najbliższy rok, a nie biesiada, to w tym roku postanowiono, że odbędzie się jedynie uroczysta msza święta.

Do kościoła św. św. Piotra i Pawła – parafii, na terenie której znajduje się siedziba WUG, czwartego grudnia licznie przybyli pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego i reprezentanci okręgowych urzędów górniczych z całej Polski. We wspólnej modlitwie, poruszone ogromem tragedii, uczestniczyło też grono osób ściśle współpracujących z nadzorem górniczym, przedstawiciele świata nauki i instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorców, związków zawodowych, a także byli prezesi WUG i emerytowani pracownicy.

Uroczystą liturgię mszy świętej koncelebrowali ksiądz prałat Mirosław Piesiur – delegat księdza arcybiskupa metropolity katowickiego Damiana Zimonia i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, ksiądz kanonik Paweł Buchta.

Z okazji Dnia Górnika na ręce prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotra Buchwalda wpłynęły liczne życzenia i pozdrowienia, między innymi posłów Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Motowidły i Wojciecha Szaramy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wicepremiera Ludwika Dorna i Ministra Środowiska Jana Szyszki, Zastępcy Prokuratora Generalnego Przemysława Piątka, prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Marka Walczaka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuty Koradeckiej, dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach Wojciecha Mateckiego, Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Marka Karolczyka, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce Tadeusza Chrószcza, prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusza Donocika.

Słowa uznania dla codziennej trudnej pracy przekazali nadzorowi górniczemu liczni reprezentanci środowisk naukowych z profesorami Józefem Dubińskim i Stanisławem Stryczkiem na czele, a także prezesi spółek węglowych i zarządy bardzo wielu spółek i zakładów górniczych wydobywających wszystkie rodzaje kopalin.
do góry